Emo-Adria je vodeći dobavljač emajliranog sudja u Hrvatskoj. Osnovana je 1992 g, u

potpunosti je u hrvatskom vlasništvu.

 

Ekskluzivni smo uvoznik i distributer proizvođača kvalitetnog emajliranog suđa EMO-

Novum iz Celja, tvornice s vrlo dugom tradicijom.

 

Veleprodaja smo, surađujemo s većinom relevantnih trgovačkih kuća.

Krajnji kupci mogu kupiti naše proizvode na više od 800 prodajnih mjesta.

Trgovci mogu našu robu nabaviti od veleprodaja sa kojima surađujemo. Želite li je direktno

kupovati od nas molimo da nas kontaktirate. Također možete posjetiti našu internet

trgovinu OVDJE (www.posudje.hr).

 

Naši komercijalisti regionalno obilaze kupce i njihova prodajna mjesta.

Isporuku robe vršimo ambulantno kurirskom službom ili s našim voznim parkom.

 

Naša načela u radu su da sa poslovnim partnerima nastojimo postići korektan

profesionalan odnos te im biti dobar i pouzdan dobavljač.

  Copyright EMO-ADRIA d.o.o. 2015.godina, FireTeam Corporation